اولین کنگره انگل­ شناسی و بیماری ­های مشترک انگلی در انسان و حیوان به همت دانشکده ­های دامپزشکی کشور، سازمان دامپزشکی و سازمان نظام دامپزشکی، در 22 و 23 آبان ماه 1397 برگزار شد. مجری و برگزارکننده آن، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران بود که میزبانی حدود 150 نفر از اعضا هیات علمی، صاحب­نظران اجرایی و دانشجویان عزیز را بر عهده داشت.

 

در آن جمع، اساتید فرهیخته و پیشکسوت­مان جناب آقای دکتر علی اسلامی و جناب آقای دکتر صادق رهبری حضور داشتند و فرصتی بود تا از استاد علم و اخلاق زنده­ یاد دکتر ایرج موبدی تقدیر و تشکر گردد. با استعانت از پروردگار و راهنمایی اساتید، ضمن جلسه اختتامیه در روز دوم کنگره، موضوع تاسیس انجمن "بیماری­ های انگلی دام و انگل­ های مشترک انسان و حیوان"، مورد بررسی و نظرخواهی قرار گرفت. بر این اساس هیات موسس انجمن تشکیل گردید و تاسیس آن از طریق کمیسیون انجمن ­های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تحت پیگیری قرار گرفت. در تاریخ 1398/4/9 موافقت اولیه و در مورخ  1400/1/23، اولین مجمع عمومی انجمن برگزار شد و انتخاب اعضا هیات مدیره، صورت پذیرفت. در تاریخ 1400/6/2 موافقت نهایی تاسیس انجمن، تایید گردید.

خوشبختانه به پشتوانه انجمن شرایطی پدیدار شده است تا به لطف الهی در مهر ماه جاری شاهد برگزاری "دومین کنگره ملی بیماری‌های انگلی دام و انگل‌های مشترک انسان و حیوان"، باشیم. اگر چه دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز این مهم را عهده ­دار است ولی بواقع اعضای هیات علمی همه­ی دانشکده­ های دامپزشکی در کشور، دانشجویان و البته متولیان و نهادهای اجرایی حوزه دامپزشکی، توامان میزبان و میهمان این نشست دو روزه خواهند بود. فرصت را غنیمت دانسته از مساعدت­ ها، راهنمایی­ ها و حضور گرم عزیزان سپاسگزاریم.