ترکیب جمعیت انسانی در استان آذربایجان شرقی

 تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی است. زبان محاوره مردم ترکی یا آذری است. اکثریت قریب به اتفاق نوشته‌­ها و آثار مردمان منطقه نیز در ادوار مختلف به زبان­‌های فارسی و آذری بوده است. در برخی از روستاهای این استان به زبان تاتی نیز سخن گفته می‌­شود. جمعیت این استان شامل 8/97 درصد ترک، 4/1 درصد فارس و بقیه کرد و از اقوام دیگر هستند.

 

 

ترکیب جمعیت دامی در استان آذربایجان شرقی

     به لحاظ ترکیب دامی، جمعیت نشخوارکنندگان استان آذربایجان شرقی براساس سرشماری سال 1395، در مجموع شامل 544 هزار رأس انواع گاو وگاومیش، 1600 نفر شتر، سه میلیون و 62 هزار رأس گوسفند و 547 هزار رأس بز می‌­باشد.

 

 

 

واژه‌­های بومی بکار رفته برای بیماری­‌های کرمی نشخوارکنندگان در زبان و گویش‌­های استان آذربایجان شرقی

v     کپلک، کپنک، پاپوله، پرپوله، پیولز و کوچک (برگرفته از فارسی) برای فاسیولیازیس؛

v     کپنک، قره سو و قان کپنه برای دیکروسلیازیس؛

v     یاستی قورد و لنت شکیللی قورد برای سستودیازیس؛

v     سولوخ برای هیداتیدوزیس؛

v     گیژ، گیج (برگرفته از فارسی) و گجلمه برای سنوروزیس؛

v     قزل­قورت برای نماتودیازیس  گوارشی؛

v     قزل­قور و گلفورت برای نماتودیازیس ریوی.