راهنمای دریافت گواهی شرکت در کنگره

(این تنظیمات، برای گواهی ارائه نیز صدق می کند)

 
دومین کنگره‌ ملی بیماری‌های انگلی دام و انگل‌های مشترک انسان و حیوان در دانشگاه تبریز به کار خود پایان داد

گزارش خبری جامع مراسم افتتاحیه دومین کنگره ملی بیماری‌های انگلی دام و انگل‌های مشترک انسان و حیوان در تبریز


رئیس دومین کنگره‌ی ملی بیماری‌های انگلی دام و انگل‌های مشترک انسان و حیوان:حدود ۳۰ درصد از ضایعات دامی به بیماری‌های انگلی اختصاص دارد


معاون بهداشتی و پیشگیری رئیس سازمان دامپزشکی کشور تاکید کرد؛ضرورت ایجادچ شورای عالی تخصصی بیماری‌های مشترک انسان و حیوان


رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز: در کنار بحث امنیت غذایی بحث ایمنی غذایی نیز حائز اهمیت است


معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز:برگزاری کنگره ملی بیماری‌های انگلی دام مصداق بارز حل مسائل جامعه است


رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز: در کنار بحث امنیت غذایی بحث ایمنی غذایی نیز حائز اهمیت است


معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز:برگزاری کنگره ملی بیماری‌های انگلی دام مصداق بارز حل مسائل جامعه است


گزارش تصویری افتتاحیهنشانی:


تبریز، بلوار شهدای غواص، روبروی شهرک خاوران، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز


" target="_blank">
" target="_blank">"> مسیریابی
 


تلفن: ۴۵-۰۴۱۳۶۳۷۸۷۴۲
دورنگار: ۰۴۱۳۶۳۷۹۸۲۹
کد پستی: ۵۱۶۶۶۱۶۴۷۱


حمایت کنندگان

فرم شرکت در کنگره

نوع عضویت شماره 3

2,000,000

ریال

نوع عضویت شماره 4

1,500,000

ریال

نوع عضویت شماره 1

5,000,000

ریال

نوع عضویت شماره 2

4,000,000

ریال