صدور گواهی های حضور در کنگره
13 آبان 1402
صدور گواهی های حضور در کنگره

به اطلاع شرکت کنندگان محترم در دومین کنگره ملی بیماریهای انگلی دام و انگل های مشترک انسان و حیوان می رساند گواهی های حضور شرکت کنندگان در سایت قرارداده شده و از طریق منو ثبت نام در قسمت مشاهده کارت شرکت در کنگره قابل مشاهده و چاپ می باشد. جهت سهولت امر راهنمای دریافت گواهی حضور در سایت قرار داده شده است.
همچنین به اطلاع شرکت کنندگانی که ثبت نام حضوری داشته و در سایت حساب کاربری اختصاصی ندارند می رساند که گواهی های حضور ایشان به آدرس ایمیل که در اختیار کمیته ثبت نام کنگره قرارداده اند ارسال خواهد شد.
با تشکر از همراهی و حضور همه عزیزان و سروران گرامی
                                                      کمیته اجرایی کنگره