اهداف کنگره ملی بیماری های انگلی دام و انگل های مشترک انسان و حیوان

 

 

   آلودگی­ های انگلی در دامپزشکی نه تنها به دلایل اقتصادی که به ­لحاظ بهداشتی و همچنین بعنوان بیماری­های مشترک بین انسان و حیوان از اهمیت ویژه ­ایی برخوردارند.

کنگره "بیماری­های انگلی دام و انگل­های مشترک بین انسان و حیوان" با اهداف زیر برگزار می­ شود:

 

  •      ارائه آخرین یافته ­های علمی و تبادل اطلاعات بین پژوهشگران و دامپزشکان در زمینه بیماری­ های انگلی دام و انگل­ های مشترک انسان و حیوان؛
  •      توجه و تمرکز بر موضوعات محوری و چالش­ ها در زمینه آلودگی­ های انگلی دام در کشور؛
  •      تمرکز بیشتر به پژوهش ­های کاربردی در حوزه انگل­ های انسان و حیوان؛
  •      توجه ویژه به بیماری­ های انگلی نوپدید و بازپدید؛
  •      جلب توجه و حمایت بیشتر مدیران و دست اندرکاران اجرایی کشور در کنترل بیماری­ های انگلی دام و انگل ­های مشترک انسان و حیوان.