برگزاری هر کنگره­ ایی، همت والای جمع کثیری از اساتید، دست­ اندرکاران امور اجرایی و دانشجویان را می­ طلبد. در این راستا 4 کمیته در "ساختار سازمانی کنگره" به ­شرح ذیل توصیف و تشکیل شده است:

کمیته علمی:

دبیر کمیته علمی: دکتر بهنام مشگی (هیأت علمی دانشگاه تهران)

دکتر الهه ابراهیم‌زاده آبکوه (هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد)

دکتر سمیه بهرامی (هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز)

دکتر حبیب اله پایکاری (هیأت علمی موسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی رازی)

دکتر موسی توسلی (هیأت علمی دانشگاه ارومیه)

دکتر فاطمه جالوسیان (هیأت علمی دانشگاه تهران)

دکتر حسین حمیدی نجات (هیأت علمی دانشگاهشهید چمران اهواز)

دکتر مهدی خلج (سازمان دامپزشکی کشور)

دکتر محمدحسین راضی جلالی (هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز)

دکتر غلامرضا رزمی (هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد)

دکترسید مصطفی رضوی دینانی (هیأت علمی دانشگاه شیراز)

دکتر صادق رهبری (استاد پیشکسوت دانشگاه تهران)

 دکتر علیرضا سازمند (هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا)

دکتر پرویز شایان (هیأت علمی دانشگاه تهران)

دکتر حمیدرضا شکرانی (هیأت علمی دانشگاه لرستان)

دکتر فاطمه عرب خزائلی (هیأت علمی دانشگاه تهران)

دکتر حمیدرضا عزیزی علویچه (هیأت علمی دانشگاه شهرکرد)

دکتر مریم گنجعلی (هیأت علمی دانشگاه زابل)

دکترمهدی محبعلی (هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران)

دکتر صدیقه نبیان (هیأت علمی دانشگاه تهران)

دکتر سعیدرضا نورالهی فرد (هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان)

دکتر علی نیک‌پی (هیأت علمی دانشگاه دانشگاه فناوری‌های نوین آمل)

دکتر محمدرضا یوسفی (هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل) 

v  کمیته اجرایی:

دبیر کمیته اجرایی: آقای دکتر احمد نعمت‌اللهی (هیأت علمی دانشگاه تبریز)

دکتر امین اسدی

دکتر عباس ایمانی

دکتر امیرحسین بهداد

دکتر منیره خردادمهر

دکتر  رضا دادخواه

نادر رفیع خواه

دکتر علی رضاپور 

دکتر پریسا شهبازی

دکتر جلال شیری

دکتر بهرام عموغلی تبریزی

دکتر میرحسن موسوی

دکتر بهروز نقیلی

دکتر رقیه نوروزی

دکتر حسین هاشم زاده فرهنگ

v    کمیته روابط عمومی:

متعاقباً اعلام می گردد.

v    کمیته دانشجویی: 

متعاقباً اعلام می گردد.

   تشکیل جلسات به ­منظور تبادل نظر و تصمیم ­گیری به تناوب تا زمان برگزاری کنگره در هر کمیته اجتناب­ ناپذیر می ­باشد. کمیته ­ها، پیشنهادات و توصیه ­های خود را با یکدیگر به تبادل گذاشته تا با موفقیت، برگزاری کنگره صورت پذیرد.